Камарата на представителите приема закон за абортите, Сенатът ще гласува късно в петък