Камарата на представителите, Сенатът одобри възстановяването на данъкоплатците от Индиана, законопроект за семейни услуги