Ako spánok pomáha spracovať emócie

Zhrnutie: Štúdia vrhá svetlo na to, ako mozog spracováva emócie počas spánku vo sne tým, že upevňuje pozitívne emócie a zároveň tlmí konsolidáciu negatívnych emócií. Zistenia by mohli pripraviť cestu pre nové spôsoby liečby PTSD a iných porúch spojených s negatívnym emočným spracovaním.

Zdroj: Univerzita v Berne

Výskumníci z Neurologického oddelenia Univerzity v Berne a Univerzitnej nemocnice v Berne zistili, ako mozog triedi emócie počas spánku, aby upevnil ukladanie pozitívnych emócií a zároveň tlmil konsolidáciu negatívnych.

Práca rozširuje význam spánku pre duševné zdravie a ponúka cestu k novým terapeutickým stratégiám.

Spánok s rýchlym pohybom očí (REM alebo paradoxný) je jedinečný a tajomný spánkový stav, počas ktorého sa väčšina snov vyskytuje spolu s intenzívnym emocionálnym obsahom.

Ako a prečo sú tieto emócie reaktivované, nie je jasné. Prefrontálna kôra integruje mnohé z týchto emócií počas bdelosti, ale zdá sa, že je paradoxne pokojná počas REM spánku.

„Naším cieľom bolo pochopiť základný mechanizmus a funkcie takého prekvapivého javu,“ hovorí Prof. Antoine Adamantidis z Oddelenia biomedicínskeho výskumu (DBMR) na Univerzite v Berne a Neurologického oddelenia v Inselspital, Univerzitná nemocnica v Berne.

Spracovanie emócií, najmä rozlišovanie medzi nebezpečenstvom a bezpečnosťou, je rozhodujúce pre prežitie zvierat.

U ľudí vedú nadmerne negatívne emócie, ako sú strachové reakcie a stavy úzkosti, k patologickým stavom, ako je posttraumatická stresová porucha (PTSD). V Európe je približne 15 % populácie postihnutých pretrvávajúcou úzkosťou a ťažkými duševnými chorobami.

Výskumná skupina vedená Antoinom Adamantidisom teraz poskytuje pohľad na to, ako mozog pomáha posilňovať pozitívne emócie a oslabovať silne negatívne alebo traumatické emócie počas REM spánku.

Táto štúdia bola publikovaná v časopise Veda.

Dvojitý mechanizmus

Vedci najskôr prispôsobili myši, aby rozpoznali sluchové podnety spojené s bezpečnosťou a iné spojené s nebezpečenstvom (averzívne podnety). Aktivita neurónov v mozgu myší sa potom zaznamenávala počas cyklov spánku a bdenia.

Týmto spôsobom vedci dokázali zmapovať rôzne oblasti bunky a určiť, ako sa počas REM spánku transformujú emocionálne spomienky.

Neuróny sa skladajú z bunkového tela (soma), ktoré integruje informácie prichádzajúce z dendritov (vstupy) a prostredníctvom ich axónov (výstupov) posiela signály iným neurónom. Získané výsledky ukázali, že bunkové sómy sú ticho, zatiaľ čo ich dendrity sú aktivované.

“To znamená oddelenie dvoch bunkových kompartmentov, inými slovami soma široko spí a dendrity sú úplne bdelé,” vysvetľuje Adamantidis.

Toto oddelenie je dôležité, pretože silná aktivita dendritov umožňuje kódovanie emócií nebezpečenstva aj bezpečia, zatiaľ čo inhibície soma úplne blokujú výstup okruhu počas REM spánku. Inými slovami, mozog uprednostňuje rozlišovanie medzi bezpečnosťou a nebezpečenstvom v dendritoch, ale blokuje prehnanú reakciu na emócie, najmä nebezpečenstvo.

Výhoda prežitia

Podľa výskumníkov je koexistencia oboch mechanizmov prospešná pre stabilitu a prežitie organizmov:

“Tento obojsmerný mechanizmus je nevyhnutný na optimalizáciu diskriminácie medzi nebezpečnými a bezpečnými signálmi,” hovorí Mattia Aime z DBMR, prvý autor štúdie. Ak táto diskriminácia u ľudí chýba a vznikajú nadmerné strachové reakcie, môže to viesť k úzkostným poruchám.

Ako a prečo sú tieto emócie reaktivované, nie je jasné. Obrázok je vo verejnej doméne

Zistenia sú obzvlášť dôležité pre patologické stavy, ako sú posttraumatické stresové poruchy, pri ktorých je trauma nadmerne konsolidovaná v prefrontálnom kortexe, deň čo deň počas spánku.

Prielom v medicíne spánku

Tieto zistenia pripravujú cestu k lepšiemu pochopeniu spracovania emócií počas spánku u ľudí a otvárajú nové perspektívy pre terapeutické ciele na liečbu maladaptívneho spracovania traumatických spomienok, ako je posttraumatická stresová porucha (PTSD) a ich skorá konsolidácia závislá od spánku. .

Medzi ďalšie akútne alebo chronické problémy duševného zdravia, ktoré môžu spôsobiť toto somatodendritické oddelenie počas spánku, patrí akútny a chronický stres, úzkosť, depresia, panika alebo dokonca anhedónia, neschopnosť cítiť potešenie.

Pozri tiež

Toto zobrazuje kávové zrná

Výskum spánku a spánková medicína sú už dlho predmetom výskumu univerzity v Berne a Inselspital, univerzitnej nemocnice v Berne.

„Dúfame, že naše zistenia nebudú zaujímavé len pre pacientov, ale aj pre širokú verejnosť,“ hovorí Adamantidis.

O tomto spánku a emocionálnom spracovaní výskumných správ

autor: Tlačové oddelenie
Zdroj: Univerzita v Berne
Kontakt: Tlačové oddelenie – Univerzita v Berne
obrázok: Obrázok je vo verejnej doméne

Pôvodný výskum: Uzavretý prístup.
Paradoxné somatodendritické oddelenie podporuje kortikálnu plasticitu počas REM spánku“Od Mattia Aime et al. Veda


Abstraktné

Paradoxné somatodendritické oddelenie podporuje kortikálnu plasticitu počas REM spánku

Spánok s rýchlym pohybom očí (REM) je spojený s konsolidáciou emocionálnych spomienok. Základné neokortikálne okruhy a synaptické mechanizmy však zostávajú nejasné.

Zistili sme, že REM spánok je spojený so somatodendritickým oddelením v pyramídových neurónoch prefrontálneho kortexu.

Toto oddelenie odráža posun inhibičnej rovnováhy medzi somatickou inhibíciou sprostredkovanou parvalbumínovým neurónom a dendritickou disinhibíciou sprostredkovanou vazoaktívnym črevným peptidom, väčšinou poháňanou neurónmi z centrálneho mediálneho talamu.

REM-špecifické optogenetické potlačenie dendritickej aktivity viedlo k strate rozlišovania medzi nebezpečenstvom a bezpečnosťou počas asociatívneho učenia a nedostatku synaptickej plasticity, zatiaľ čo optogenetické uvoľnenie somatickej inhibície viedlo k zvýšenej diskriminácii a synaptickej potenciácii.

Somatodendritické oddelenie počas REM spánku podporuje opačné mechanizmy synaptickej plasticity, ktoré optimalizujú emocionálne reakcie na budúce behaviorálne stresory.

Leave a Comment